آقای دکتر سید طه هاشمی

دکتر سید طه هاشمی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

آقای دکتر سید طه هاشمی

Dr. Seyedtaha Hashemi

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید طه هاشمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه مدیریت شهری و گروه مدیریت فرهنگی، تهران آبان 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش ملی پیشگیری از اعتیاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، شاهین شهر اسفند 1395