آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری

دکتر سیدرضا صالحی امیری

آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری

Dr. Seyedreza Salehiamiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه مدیریت شهری و گروه مدیریت فرهنگی، تهران آبان 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، تهران بهمن 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 41
2 بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارایه الگوی مطلوب مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 27، شماره: 2
4 درآمدی بر شاخص های فرهنگی مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
5 رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
6 مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگی اسکان غیر رسمی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
2 شاخصهای تحلیل امنیت در فضاهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
3 گونهشناسی ویژگیها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیهنشینی شهری در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط
4 مهمترین چالش شوراها: عدم واگذاری تصدی گری ها از سوی دولت (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز