آقای دکتر جان الکساندر اسمیت

دکتر جان الکساندر اسمیت

آقای دکتر جان الکساندر اسمیت

Dr. John Alexander Smith

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جان الکساندر اسمیت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات -کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- انجمن معماری شهرسازی استان البرز جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار، امارات- دبی اسفند 1394