آقای دکتر محمدکاظم مروج فرشی

دکتر محمدکاظم مروج فرشی استاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر محمدکاظم مروج فرشی

Dr. Mohammad kazem Moravej Farshi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدکاظم مروج فرشی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص الکترونیکی نقطه ی کوانتومی سهموی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر تغییر ضرایب شکست ناهمسان موج برها بر ضرایب تزویج و انتقال درساختار تشدیدگر ریزحلقه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 بررسی تأثیر مکانیزم هدایت جانبی بر مشخصههای نویز لیزرهای نیمههادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
3 بررسی مدل تحلیلی فراماده تشدیدگرحلقوی گاف دار با دوبستردی الکتریک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 بهبود عملکرد مدولاتورهای نوری الکتروجذبی موج رونده توان بالا با ناحیه فعال چاه کوانتومی دوتائی جفت شده نامتقارن تحت کرنش خط انتقال مایکروویو سگمنت شده وموجبر قارچی شکل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 بهینه سازی خمش 60 درجه در بلور فوتونی با استفاده از تزریق سیال نوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 تاثیر موقعیت لایه ی دی الکتریک در ساختار تورماهی گیری برعملکرد فراماده ای ساختار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
7 تحلیل و شبیه سازی بلور های فوتونی مبتنی بر نانولوله های کربنی چند دیواره (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 ترانزیستور آی ماس با ساختار نوار پلکانی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 تولید طیف ابرپیوستار در محدوده نور مرئی با استفاده از فیبر بلور فوتونی لانه زنبوری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 ساخت جدید چاه کوانتومی دوتائی جفت شده نامتقارن تحت کرنش برای مدولاتورهای نوری الکتروجذبی موج رونده در طول موج 1550 نانومتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
11 ساخت حسگر فشار گسیل میدانی با استفاده از آرایه نانولولههای کربنی عمودی برروی بستر سیلیسیومی ریزماشینکاری شده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 شبیه سازی اثر نوری- دمایی در سوئیچ ماخ زندر کریستال فوتونی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
13 شبیه سازی بلور های فوتونی مربعی بر پایه ی نانولوله های کربنی چند دیواره در پاسخ به تابش امواجTE و TM (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 شکل گیری سالیتون های مراتب بالا در فیبر نوری با لحاظ کردن تلفات (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
15 طراحی ایزولاتور تمام نوری برپایه ساختار بلورفوتونی به کمک تزریق سیال غیر خطی نوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
16 طراحی مبدل طول موج در ناحیه نور کند بلورهای فوتونی تیغه ای سیلیکونی مهندسی شده براساس جذب الکترون های آزاد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
17 طراحی و ساخت یک ADPLL با کالیبراسیون خودکار و پاسخ دینامیکی قابل برنامه ریزی، برای منبع زمانبندی تجهیزات شبکه SDH (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
18 مبدل انالوگ به دیجیتال تمام نوری دوبیتی مبتنی بر ساختار بلور فوتونی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
19 مدل مداری برای بررسی طیف بهره و اشباع توان در تقویت کننده های نوری چند چاه کوانتمی نامتقارن (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
20 مهندسی پاشندگی و طراحی فیبرهای بلور فوتونی با پاشندگی شیفت یافته و تخت به روش تزریق سیال نوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
21 مهندسی نور کند با پاشندگی ناچیز در کریستال فوتونی پر شده با مایع نوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو