آقای دکتر علی نوراله

دکتر علی نوراله

آقای دکتر علی نوراله

Dr. Ali Nourollah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی نوراله در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Heuristic Algorithm for Solving Steiner Tree Problem on Urban Traffic Network (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Heuristic Algorithm for the Steiner Tree Problem in the Euclidean Plane (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 An Improved Steiner Tree Algorithm in Graph (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 ارائه روش جدید برای تولید درختان دودویی تصادفی با توزیع یکنواخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارائه مدل زبانی مبتنی بر زمان برای تحلیل حرکت لینکیج های زنجیره باز (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
6 ارائه ی یک طبقه بند با استفاده از شبیه سازی میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
7 افراز مثلث بندی به درخت های مجزا همراه با فشرده سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
8 الگوریتم جعبه محاط بهبود یافته برای مکان یابی در شبکه های حسگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
9 الگوریتم زمان خطی برایتاکردن زنجیره باز در فضای یک بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 الگوریتم هایی بهینه برای تولید چندضلعی های تصادفی مارپیچی و چندبخشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
11 الگوریتمهایی ابتکاری برای تولید چند ضلعی تصادفی با استفاده از مجموعه ای از رئوس داده شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
12 الگوریتمی جدید برای تولید چند ضلعی ساده از مجموعه نقاط مسطح تصادفی به روش لایه های محدب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 الگوریتمی جدید برای تولید چند ضلعی گون زنجیره ای ساده و تبدیل آن به چند ضلعی ساده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
14 الگوریتمی جدید برای تولید چندضلعی ساده متعامد تصادفی بر روی گرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
15 الگوریتمی جدید جهت تولید چندضلعی ساده ازمجموعه نقاط مسطح تصادفی به روش لایه های محدب (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
16 ایجاد چند ضلعی حلزونی شبه مثلث بندی شده با استفاده ی از پوسته های محدب لایه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 New Algorithm For Mining Frequent Patterns Using Graph And Clique Algorithms (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
18 بررسی پارامترهای موثر بر موقعیت یابی ستون فقرات با استفاده از دیاگرام ورونوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
19 بررسی روش های تحلیل تصاویر پزشکی سه بعدی ستون فقراتبرای شىاسایی بیماری های مرتبط با آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
20 بهبود یکالگوریتم اکتشافی مربوط به مسائل بستهبندی و برش (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 تاکردن متعامد خط کش در فضای d بعدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 تاکردن یک لینکیج درختی در کمترین طول ممکن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 تولید چند ضعلی ساده تصادفی و چند ضلعی ساده متعامد فراکتال بر روی گرید براساس درخت تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
24 تولید چند ضلعی های تصادفی مبتنی بر درخت کاستی تحدب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
25 تولید چندضعلی های متعامد تصادفی مبتنی بر درخت کاستی تحدب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
26 حل مسئله درخت اشتاینر کمینه با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
27 دسته بندی چندضلعی های ساده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
28 روشی برای نمایش و محاسبه ی تعداد مثلث بندی های مجموعه ریوس در صفحه دو بعدی مبتنی بر کدگذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
29 شمارش تعداد رشته های قابل تولید برای عبارات پرانتزی خوشساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
30 طراحی زبان خاص منظوره برای توصیف لینکیج ها و حرکت آن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
31 طرح یک مسئله NP-Hard مربوط به لینکیج زنجیره باز و ارائه یک رویکرد حریصانه برای آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
32 کاهش خطای بازسازی شکل با محاسبه فواصل اقلیدسی نقاط مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
33 مسیریابی چندپخشی بهینه با قابلیت اطمینان بالا درشبکه های سیار اقتضایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات
34 موقعیت یابی ستون فقرات با استفاده از دیاگرام ورونوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
35 نمادگذاری گرافیکی برایمدلسازی مبیتنی بر فعالیت در گردش کاری فرایندها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
36 یک الگوریتم تقریبی بهبود یافته برای مسئله تاکردن خط کش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران