آقای دکتر مجید ارشاد لنگرودی

دکتر مجید ارشاد لنگرودی رییس دانشگاه شیراز

آقای دکتر مجید ارشاد لنگرودی

Dr. Majid Ershad

رییس دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید ارشاد لنگرودی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) دانشگاه شیراز، شیراز آبان 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار موسسه ره آوران آفاق صنعت، تهران دی 1394