آقای دکتر جعفر مهراد

دکتر جعفر مهراد دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

آقای دکتر جعفر مهراد

Dr. Jafar Mehrdad

دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر مهراد در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر مهراد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) دانشگاه شیراز، شیراز آبان 1394