آقای دکتر علی محمد مومنی

دکتر علی محمد مومنی استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر علی محمد مومنی

Dr. Alimohammad Momeni

استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی محمد مومنی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان آذر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رفتار کمانش پیچشی جانبی تیرهای I شکل با مقطع متغیر (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
2 بررسی رفتارستونهای مرکب فولادی محاط دربتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 بررسی رفتارغیرخطی مفاصل پلاستیک درتیرهای بتنی پیشساخته هیبریدی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 بررسی ضریب رفتار قابهای بت نآرمة تقویت شده با بادبندهای فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
5 تعیین ضریب مقاومت افزون دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده توسط آنالیز استاتیکی غیرخطی فزاینده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 توسعه روابط شیب - افت و استفاده از انها جهت بدست آوردن ضریب طول موثر و بار بحرانی در قابهای متشکل از اعضای با مقطع متغیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ضریب طول موثر ستون در قاب های فولادی یک طبقه چند دهانه با اتصالات نیمه صلب و بارگذاری نا متقارن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ضریب طول موثر ستون ها درقاب فولادی چند طبقه و جند دهانه با اتصالات نیمه صلب و بارگذاری نامتقارن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
9 مطالعه مقایسه ای رفتار کمانش پیچشی جانی تیرهای فولادی I شکل نورد شده در آیین نامه ایران و اروپا Eurocode3 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران