آقای مهندس حجت الله جوادیان

مهندس حجت الله جوادیان نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان

آقای مهندس حجت الله جوادیان

Hojatolah Javadian

نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حجت الله جوادیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته سیاستگذاری پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان آذر 1394