آقای دکتر مهدی وظیفه دوست

دکتر مهدی وظیفه دوست عضو هیأت علمی و مسئول بخش Erasmus دانشکده شهرسازی دانشگاه دورتموند

آقای دکتر مهدی وظیفه دوست

Dr. Mehdi Vazifedost

عضو هیأت علمی و مسئول بخش Erasmus دانشکده شهرسازی دانشگاه دورتموند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی وظیفه دوست در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان آذر 1394