آقای مهندس مهرداد سیجانی

مهندس مهرداد سیجانی رییس کمیسیون فضای مجازی و همایش های سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران

آقای مهندس مهرداد سیجانی

Mehrdad Sirjani

رییس کمیسیون فضای مجازی و همایش های سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مهرداد سیجانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اردیبهشت 1395