آقای دکتر محمود اسعدی

دکتر محمود اسعدی دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران

آقای دکتر محمود اسعدی

Dr. Mahmoud Asaadi

دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود اسعدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اردیبهشت 1395
دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه شرکت رویداد پردازش ماندگار، تهران دی 1394
دبیر علمی سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه شرکت رویداد پردازش ماندگار، تهران آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات فرهنگ سازمانی بر اقدامات مدیریت تغییر در گمرک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 بررسی رسانه ها بر تصمیم گیری سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
3 تعامل نخبگان و تلویزیون ایران:ارائه مدلی تحلیلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
4 رتبه بندی متغییرهای موانع محیطی تاثیر گذار بر اخلاق حرفه ای بر اساس سیستم سلسله مراتبی( AHP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
5 شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس مدل شه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
6 مطالعه رابطه بین مدل شایستگی های منابع انسانی و معماری منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت