آقای پروفسور سعید واثقی

پروفسور سعید واثقی استاد دانشکده الکترونیک و مهندسی کامپیوتر، برونل دانشگاه لندن، انگلستان

آقای پروفسور سعید واثقی

Prof. Saeed Vaseghi

استاد دانشکده الکترونیک و مهندسی کامپیوتر، برونل دانشگاه لندن، انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور سعید واثقی در مجلات و ژورنالها