آقای دکتر غلامرضا ایجاد

دکتر غلامرضا ایجاد دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر غلامرضا ایجاد

Dr. Gholamreza Ijad

دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا ایجاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند، بیرجند اردیبهشت 1395