آقای دکتر عبدالرحیم حقدادی

دکتر عبدالرحیم حقدادی دانشگاه بیرجند

آقای دکتر عبدالرحیم حقدادی

Dr. Abdolrahim Haghdadi

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرحیم حقدادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند، بیرجند اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رویکرد حماسی به واقعه عاشورا درشعر عاشورایی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 2
2 مقایسه ساختار فعل و انواع آن در زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی چهره ی ابلیس در آیات و روایات اسلامی و آثار منثورعرفای ایرانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
2 بررسی تطبیقی عناصر داستان (شخصیتپردازی) در مقامه هایهمدانی و حمیدی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
3 تحلیل روایت شناسی رمان اهل غرق براساس الگوی کنشگر گریماس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
4 مقایسه ساختار فعل و انواع آن در زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
5 نمادشناسی داستان السنجاب الصغیر کامل کیلانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
6 نمادهای طبیعت در شعر اخوان و بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای