خانم الهام پایانی

الهام پایانی

خانم الهام پایانی

Elham Payani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم الهام پایانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند، بیرجند اردیبهشت 1395