آقای دکتر سید محمد واعظ موسوی

دکتر سید محمد واعظ موسوی ریاست همایش و رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه

آقای دکتر سید محمد واعظ موسوی

Dr. Seyedmohammad Vaezmosavi

ریاست همایش و رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد واعظ موسوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، تهران آبان 1394
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، قم خرداد 1395
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، قم مهر 1395
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، قم شهریور 1395
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی دبیرخانه دائمی کنفرانس، قم تیر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأثیر تغییرات شدت بارش ایجادشده توسط دستگاه شبیهساز باران در توده مدیرت شده انجیلی ممرز (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 تأثیرتغییرات فرم هوموس و شدت بارش ایجاد شده توسط دستگاه شبیه ساز باران بر رواناب در توده مدیریت شده انجیلی- ممرز (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران