آقای پروفسور مجتبی صدریا

پروفسور مجتبی صدریا

آقای پروفسور مجتبی صدریا

Prof. Mojtaba Sadria

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور مجتبی صدریا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور مؤسسه فراز اندیشان دانش بین الملل، مشهد اسفند 1394
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری مؤسسه فراز اندیشان دانش بین الملل، استانبول- کشور ترکیه مرداد 1395