خانم مهندس سمانه ابراهیمی

مهندس سمانه ابراهیمی دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران

خانم مهندس سمانه ابراهیمی

Samaneh Ebrahimi

دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس سمانه ابراهیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، مینودشت اسفند 1394
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، مینودشت آذر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش کشاورزی در مدارس ابتدائی، راهکاری برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
2 In Situ Soft Chemistry Preparation of ZrO2/pillared organoclay (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
3 بررسی اثرات ضد میکروبی فلاونوییدهای مستخرج از سیانوباکتری آرتروسپیرا بر علیه اشریشیا کلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی برنامه های آموزش مدیریت آب کشاورزی در میان گندم کاران مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
5 بررسی توزیع فشار در سرریزهای سیفونی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 تنگناهای استفاده از انرژی باد در توسعه و عمران روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
7 مدل حیوانی موش در مقایسه تاثیرعصاره گیاه شاهدانه و پاروکستین بر علایم افسردگی آزمایشگاهی با استفاده از آزمون شنای اجباری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
8 مطالعه عددی رفتار جت مستغرق معکوس بر حسب پارامترهای ساختاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 مطالعه هدایت گرمایی نانو سیال Fe3O4/CuOدر حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 واکاوی نقش سازمان های غیردولتی کشاورزان درتوسعه روستایی : چالش ها وراهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران