آقای سید عیسی مهدوی

سید عیسی مهدوی فرماندار رشت

آقای سید عیسی مهدوی

Seyed Isa Mahdavi

فرماندار رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید عیسی مهدوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا، رشت خرداد 1395