آقای دکتر محمدحسن شکی

دکتر محمدحسن شکی استادیار

آقای دکتر محمدحسن شکی

Dr. Mohammadhasan Shaki

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن شکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران و شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز، ساری اسفند 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی استقرارنظام جامع حسابداری مدیریت درشرکت گازمازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
2 بررسی آثار و پیامدهای درون سازمانی ناشی از عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی (مطالعه موردی: مدیران دستگاههای اجرایی استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
3 بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان با کیفیت اقدامات (مطالعه موردی:بیمارستان شهید رجایی تنکابن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
4 بررسی عوامل موثر بر رشد خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
5 بررسی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
6 نقش ارائه خدمات ویژه و تشکیل NGOصنفی به ذی نفعان در مشارکت آنها در بهبودخدمات سازمان تامین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی