آقای دکتر سیدحسن صالح نژاد

دکتر سیدحسن صالح نژاد استادیار

آقای دکتر سیدحسن صالح نژاد

Dr. Seyedhasan Salehnezhad

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحسن صالح نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران و شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز، ساری اسفند 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت Q توبین در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ا ثر مالکیت عمومی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
2 بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
3 بررسی ارتباط بین بازده مقطعی با عوامل ریسک: :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه هزینه های نمایندگی و ناکارآمدی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
5 بررسی تکنیک های پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس بر پایه هوش مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
6 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پاداش هییت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
7 بررسی رابطه بین نسبت بدهی ها و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
8 بررسی رابطه میان ضعف کنترل داخلی و خطرسقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه میان مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
10 بررسی قدرت توضیحی سود برای بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
11 بررسی محتوای اطلاعاتی سرمایه انسانی در تبیین ارزش شرکت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
12 بررسی، سنجش کارایی بانکانصار با استفاده از شاخصهای مربوطه در جهتتجهیز منابع در مقایسه با سایر بانکها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
13 رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
14 عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
15 مطالعه الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
16 مطالعه تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی