آقای دکتر ایرج شهین باهر

دکتر ایرج شهین باهر

آقای دکتر ایرج شهین باهر

Dr. Iraj Shahinbaher

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ایرج شهین باهر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری شهرداری کلان شهر تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، تبریز آذر 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی، تبریز اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راهبرد های توسعه گردشگری شهر تبریز با بهره گیری از مدل SWOT-ANP (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
2 بررسی حکمروایی شهری درقالب روابط شورای اسلامی شهرباشهرداری براساس مدل وابستگی متغیرهانمونه موردی: منطقه 18شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 بررسی نظام، اصول و معیارهای میزان تاب آوری ساختار فضایی و کالبدی شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
4 بررسی و ارزیابی امنیت فضای شهری مبتنی بر نظریه CPTED (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
5 بررسی و مکان یابی فضای سبزپارک های محله ای درراستای توسعه پایدارزیست محیطی با اصول gis نمونه موردی: شهرمراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 تحلیل شاخص های امنیت شهری- اجتماعی با رویکرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
7 چالشهای شهرسازی در عصر دانایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر