آقای پروفسور کریم حسین زاده دلیر

پروفسور کریم حسین زاده دلیر دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری

آقای پروفسور کریم حسین زاده دلیر

Prof. Karim Hoseinzadehdalir

دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور کریم حسین زاده دلیر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور کریم حسین زاده دلیر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری شهرداری کلان شهر تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، تبریز آذر 1394
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری شهرداری کلان شهر تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، تبریز آذر 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی، تبریز اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی جهت توسعه شاپینگ مال ها درکلاس جهانی با تاکید بر بافت شهری درکشورهای درحال توسعه – ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
2 ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز) (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
3 امکان سنجی پیاده راه ها درحیات اجتماعی وفضای کالبدی شهرمراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بازخوانی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبایی- شناسی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی اثرات بافت فرسوده در شکل گیری فضاهای خشن شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
6 بررسی تعیین و اولویت بندی زمینه های گردشگری تصمیم گیری غرب استان مازندران نمونه موردی چالوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 بررسی حکمروایی شهری درقالب روابط شورای اسلامی شهرباشهرداری براساس مدل وابستگی متغیرهانمونه موردی: منطقه 18شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 بررسی شاخص های ارتقاء سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استانداردهای زندگی محله حاشیه نشین عباس آباد شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
9 بررسی شاخص های پایداری برای جلوگیری از جرائم در فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
10 بررسی قرارگاه های رفتاری خیابان فرهنگیان ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
11 بررسی قوت ها؛ ضعف ها؛ فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
12 بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای اسلامی و چالش های نظام مدریت شهریم حله محور، گامی در راستای تحقق توسعه شهری پایدار در کلانشهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
13 بررسی نظری توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی در شهرها مطالعه موردی: حاشیه نشینان شهر مرند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
14 بررسی نقش اقلیم در توسعه گردشگری شهرستان دماوند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 بررسی نقش فضاهای سایبرنتیک در تولید و توسعه فضاهای شهری نمونه موردی منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
16 بررسی و ارزیابی نظام توسعه فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
17 بررسی و تحلیل تاثیرات امنیت شهری در جذب گردشگران؛ با تاکید بر شهر تبریز (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
18 تاثیرمحیط زیست شهری درتوسعه صنعت گردشگری بانگاهی به عملکرد توسعه صنعت گردشگری در روستای تاریخی کندوان با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
19 تأثیر امنیت شهری در توسعه صنعت گردشگری (مورد مطالعه : شهر تنکابن) (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
20 تحلیل معیارهای توسعه پایدار در شهرهای میانی و مدیریت شهری شهرمیانی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
21 تحلیلی بر نابرابریهای ناحیهای استان آذربایجان غربی با تاکید بر بخش اجتماعی- فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
22 خیز سرانه ی فضای سبز شهری (نمونه موردی شهر جلفا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
23 رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری با تاکید بر کاربری فضای سبز و منظرشهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
24 قوانین و پدیده های جغرافیایی و توسعه پایدار شهری در قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
25 مدیریت محیط زیست ونقش آن درتوسعه پایدارشهری (بارویکرد مدیریت عوامل زیست محیطی درآلودگیهای کلانشهرتبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 ملاحظات فرهنگی در شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده و پیامدهای زیست محیطی آن در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
27 نقش اکوتوریسم تالابها در توسعه شهرهای ایران مطالعه موردی تالابهای شهرستان نقده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
28 نقش اکوسیستم کوهستان در گردشگری دماوند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
29 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
30 نقش کیفیت اسکان، حمل و نقل عمومی و بهداشت شهری در توسعه صنعت توریسم (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی