آقای دکتر مرتضی میرغلامی

دکتر مرتضی میرغلامی طراحی شهری - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقای دکتر مرتضی میرغلامی

Dr. Morteza Mirgholami

طراحی شهری - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی میرغلامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ایوان چهارسو
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی مطالعات شهری پیشرفته

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی میرغلامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری شهرداری کلان شهر تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، تبریز آذر 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی، تبریز اسفند 1395
رئیس شورای علمی اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی، تبریز آذر 1397
دبیر علمی اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز آبان 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احیاء رودخانه های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 36
2 ارزیابی عدالت فضایی در توسعه مجدد فضاهای شهری مورد پژوهی: طرح موضعی عتیق شهر تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک شاخصه های شفابخشی محیطهای طبیعی و کاربرد آن درطراحی محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
2 ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 ارتقای حس امنیت در فضای شهری، نمونه پژوهشی؛ خیابان منفرد مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی الگوهای پایدار روستای پلکانی زنوزق واقع در استان آذربایجان شرقی باکاربست مفهوم کیفیت بی نام کریستوفر الکساندر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
6 ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری دریک دهه اخیربرهویت شهرمشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی تأثیر ساخت و سازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
8 استخراج زبان الگوی شهر تبریز در دوره ایلخانیان الگو شناسی مکتب شهرسازی تبریز ایلخانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
9 انعکاس درون مایه ها و ویژگی های معماری ایرانی در آثار لویی کان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
10 Essays on the reading and understanding of the Iranian mosque architecture, according to the form and symbol (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
11 Evaluating the effects of globalization on Tehran’s Urban Form (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
12 بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
13 باززندهسازی بلوک پاساژ تبریز با بهرهگیری از مفهوم خیابانهای دوستدارپیاده در جهت افزایش روابط اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
14 بررسی امنیت و آنومی در محلات شهری بر اساس مولفه های تحلیل امنیت با بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP) ( مورد پژوهی: محله پونک و محله عمری های قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
15 بررسی تأثیر دین و اعتقادات مذهبی بر ساختار کالبدی و طبیعی شهرهای تاریخی با تأکید بر رویکرد معنا شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا و اکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی
16 بررسی توسعه پایدار شهری در مقیاس محله ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی عوامل زمینه گرایی در سایت تاریخی مقبره الشعرا تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
18 بررسی معیارهای رویکرد زمینه گرایی درطراحی محورهای پیاده بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
19 بررسی و تبیین محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری با اولویت پیاده در بافت تاریخی شهر قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
20 تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس تجربه زیسته و ویژگی های زنان بر پایداری شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
21 تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس ویژگی ها و تجربه زیسته زنان بر پایداری شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
22 تأثیر رویکردهای پایداری بر هویت شهری در شهرهای عربی (نمونه موردی: شهر کربن صفر مصدر) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
23 تأثیر نور و رنگ در فضای داخلی مسکونی معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
24 تحلیل و ارزیابی خانه سالمندان رابرت ونتوری بر اساس نظریه زبان الگوی کریستوفر الکساندر (دو رویکرد پسامدرن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
25 تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت جذابیت بصری پیاده راه محور پیاده منفرد مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
26 خلق فضاهای شهری عادلانه بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
27 خوانش نشانه شناسانه مساجد معاصر ایران با توجه به رابطه فرم و نماد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
28 سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
29 شبکه فضاهای عمومی گامی به سوی شهرسازی انسجام بخش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
30 شناسایی الگوهای طراحی به منظورآفرینش فرم پایدار شهری در توسعه های میان افزا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
31 ضرورت ایجاد سیستم پیادهمداری در راههای منتهی به حرم مطهررضوی موسوم به رهباغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
32 طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
33 طراحی منطقه گرا : نگرشی نو در ایجاد تعامل طراحی شهری با بستر فرهنگی اقلیمی سکونت گاه های زاگرس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
34 فضای شهری و زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
35 گونه شناسی مسکن روستایی بلوچستان با رویکرد اقلیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 مطالعه تطبیقی عوامل و میزان رضایتمندی مردم از مساجد گذشته و معاصر ایران نمونه موردی مساجد دوره صفویه اصفهان و دوره معاصر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
37 مفاهیم نهفته در زیارت در انطباق با طرح ره باغ های منتهی به حرم امام رضا(ع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
38 مقایسه بازارتاریخی و بازارهای معاصر در شهرهای تاریخی ایران نمونه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
39 مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی - عملکردی بازارهای قدیم با مراکز خرید امروزی از منظرپاسخگویی به نیازهای زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
40 مقایسه تطبیقی سطوح حس مکان در محلات سنتی و طراحی شده درمحلات بهداری و سیدجواد ارومیه با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
41 مقایسه تطبیقی شیوه باغ سازی دوران ساسانی و اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
42 مقایسه تطبیقی مولفه های کیفیت فضای شهری در پیاده راه تربیت شهر تبریز و خیام جنوبی شهر ارومیه با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
43 نقش بازآفرینی پایدار میادین تاریخی در توسعه گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری