آقای دکتر موسی یمین فیروز

دکتر موسی یمین فیروز گروه آموزش عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر موسی یمین فیروز

Dr. Musa Yamin Firouz

گروه آموزش عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر موسی یمین فیروز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدو فصلنامه علم سنجی کاسپین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفی برونداد های پژوهشگران با استفاده از واژه های کلیدی مشابه (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی رابطه مهارتهای سواد اطلاعاتی با اثربخشی معلمان، مطالعه موردی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ساری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
3 تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های ارزیابی برونداد های علمی پژوهشگران (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 1
4 مقایسه شاخصهای وبومتریک دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 2، شماره: 2
5 میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانه ای: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برترین های علم ایران در حوزه علوم کامپیوتر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
2 تاثیر آموزش بر کاربران اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
3 نظام پیشنهادات ابزاری مناسب برای مدیریت دانش ضمنی در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها