آقای دکتر آرام تیرگر

دکتر آرام تیرگر دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر آرام تیرگر

Dr. َAram Tirgar

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آرام تیرگر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه علم سنجی کاسپین
هیات تحریریهمجله ارگونومی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلالات اسکلتی - عضلانی و آگاهی از ملاحظات ارگونومیک کار با کامپیوتر در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 3
2 بررسی الگوی بازیافت مواد در خانواده ها با عنایت به فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 4
3 بررسی برونداد علمی مجلات علوم انسانی در خصوص اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی بعنوان یک سرطانزای شغلی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 2
5 بررسی وضعیت تمایل به موضوعات مذهبی در برونداد های علمی حوزه علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 3
6 تجزیه وتحلیل نظام مند یک دهه پژوه شهای حوزه سلامت کار درایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 2
7 وضعیت بهره گیری از قرآن و نهج البلاغه در بروندادهای علمی حوزه علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عوامل موثر بر حرکت برای سالمندان در بناهای عمومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی
2 بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های دولتی شهرستان بابل در سال 1391 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی: یک طرح عاملی کامل (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
4 بکارگیری مدل آماری تاگوچی د رطراحی مطالعات آلودگی هوا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
5 توصیه های ارگونومیک به منظور کاستن از مشکلات حرکتی سالمندان در مراکز درمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی
6 جذب زیستی، چشم اندازی نو در کنترل آلودگی هوا به کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
7 سنجش اثر عوامل مداخله کننده در تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی در هوا به کمک طرح آزمایش های تاگوچی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 مطالعه شرایط کالبدی مراکز درمانی با تاکید بر اختلالات حرکتی در سالمندان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی