آقای دکتر محمد حسن زاده

دکتر محمد حسن زاده دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر محمد حسن زاده

Dr. Mohammad Hassan zadeh

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسن زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پایه شاخص های اچ.، جی. و پارامتر ام (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی (ISI Web of Science Scopus) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی پروفایل بیوشیمی سرم جوج ههای گوشتی متأثر از ملاتونین خوراکی وافزایش زمان تاریکی بر تحمل پذیری آنها در استرس گرما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
4 بررسی تأثیر آسیت تجربی (با استفاده از مدل خوراکی تری یدوتیرونین) بر وزن اندامهای احشایی وتراکم روده های جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
5 بررسی سازگاری میان کتاب های منتشرشده و مباحث آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی مقایسه ای درون دادها و برون دادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده های آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
7 تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
8 تعیین عناصر تشکیل دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه های کشور و ارایه یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
9 رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
10 راه کارهای موثر بر جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی ایران : مطالعه ای دلفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
11 رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 18
12 کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
13 مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی در جوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
14 مقایسه تأثیر دوره ی تاریکی، اسیدگاما آمینوبوتیریک و ملاتونین جیره به منظور کاهش تنش گرمایی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی حاوی عصاره کنگر فرنگی برخصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
2 اثر تنش کم آبی بر روی شاخص های تحمل به خشکی کنجد در منطقه مغان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 اثر شدت و شیب و پوشش سطحی خاک بر رواناب و رسوب دهی با استفاده از دستگاه باران ساز درحوزه ی آبخیز دوکالی خرانق یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
5 ارائه طیف طرح ویژه ساختگاه شهر مشهد به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
6 ارائه یک سیستم خبره برای بهبود کیفیت فرایند آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
7 ارایه یک روش شناسی جامع برای پایش حوزه های راهبردی علم جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
8 ارزیابی اقتصادی بندهای چند منظوره کنترل سیل و رسوب در اراضی استان خوزستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارزیابی راندمان های آبیاری شیاری در شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
10 ارزیابی عملکرد سیستمهای خبره درآموزش وب محور و تاثیر آن برتسهیل عملکرد یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
11 اهمیت نام تجاری در بازارهای B2B (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
12 بررسی اهمیت نسبی مولفه های نهادی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (مقایسه تطبیقی کشورهای نفتی وغیر نفتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 بررسی پایداری سد زنوز در حین آبگیری با استفاده از مقایسه نتایج باداده های ابزار دقیق (دریافت مقاله) همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک
14 بررسی تآثیر فناوری اطلاعات و مدیریت جامع کیفیت بر عملکرد سازمانی )مطالعه موردی ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
15 بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمالغرب کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
16 بررسی تاثیر تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت و وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
17 بررسی تاثیر دانش مشتری در بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
18 بررسی تاثیر مولفه های اعتماد سازمانی بر ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستانهای شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
19 بررسی تاثیر مولفه های بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستانهای شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
20 بررسی تاثیر مولفه های بازاریابی داخلی بر ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستانهای شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
21 بررسی تاثیر نوسانات قیمتی انرژی نفت بر قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
22 بررسی تاثیراعتقادات ووتجربیات دینی بر پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
23 بررسی تأثیر اقتصادی درآمدهای انرژی نفتی )بیماری هلندی( بر روند شهرنشینی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
24 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد و تعهد سازمانی (مورد مطالعه:بیمارستانهای اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
25 بررسی تأثیر حاکمیت بالینی بر ایجاد اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:بیمارستانهای اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 بررسی تحلیلی عوامل موثر بر پایداری صنعت فرش هریس از طریق طراحی خانه فرش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
27 بررسی حساسیت نامتقارن در سطح وجه نقد نگهداری شده نسبت به جریان های نقدی با درن ظر گرفتن محدودیت مالی خارجی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
28 بررسی حساسیت نامتقارن در سطح وجه نقد نگهداری شده نسبت به جریان های نقدی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
29 بررسی رابط هی کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی ایران آزمون هم انباشتگی ARDL (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
30 بررسی رابطه ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با عملکرد کارکنان شهرداری شهرستان گرمی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
31 بررسی رابطه برهمکنش مولفه مدیریت دانش و کارایی درواحدهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
32 بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان مهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
33 بررسی رابطه بین رابطه ولی - فرزندی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان دختر و پسرشهرشیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
34 بررسی رابطه بین رابطه ولی - فرزندی و هراس اجتماعی نوجوانان دختر و پسر شهرشیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
35 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
36 بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با تفکر خلاق و عملکرد کارکنان(مورد مطالعه: شهرداری شهرستان گرمی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
37 بررسی رابطه معنویت سازمانی با پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
38 بررسی رابطه ی میزان سود و تغییرات سود با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
39 بررسی عوامل موثر بر دسترسی و عدم دسترسی به اعتبارات کشاورزی مطالعه موردی منطقه افشار شهرستان کنگاور کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
40 بررسی ممنوعیت آزار بدنی و نفی اقرار ناشی از اجبار در حقوق داخلی و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
41 بررسی موانع اجرای سیستم حسابداری مدیریت درسازمان مطالعه موردی شرکت گاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
42 بررسی میزان و نوع تأثیر شهرک های صنعتی کوچک و متوسط بر روستاهای همجوار از لحاظ زیست محیطی- کشاورزی (نمونه موردی شهرک صنعتی سردشت- ربط) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 بررسی نشست سد خاکی به کمک روش المان محدود و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق مطالعه موردی سد زنوز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی نقش ارتباطات بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
45 بررسی نقش شایستگی بر عملکرد وظیفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
46 بررسی نقش گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
47 بررسی نقش و جایگاه شهرک های صنعتی بر توسعه روستایی مطالعه موردی: (شهرک صنعتی ربط در شهرستان سردشت) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
48 بررسی نوع بیان و نوع روابط بین کلمه ای استفاده شده در بیان انواع پرسشها در بین دانش آموزان دبیرستانی استعداد درخشان (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری
49 بررسی وضعیت مدیریت دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
50 تأثیر شرایط مالی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
51 تبیین فرایند مدیریت دانش بالینی درپرستاران: یک مطالعه گراندد تئوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
52 تثبیت آنزیم فنیل آلانین دهیدروژناز با استفاده از MCM-41 عامل دار شده با گروه های آمینو و کاربرد آن بعنوان نانو حسگر زیستی فنیل آلانین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
53 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پوشش گیاهی حوضه آبخیز بوشکان به منظور ایفاء نقش آنها در پایداری اکوسیستم و منابع آب و خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
54 تحلیل تجربی مربوط بودن ارزش میزان سود و تغییرات سود در رابطه بین سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
55 تحلیل ریسک احتمالاتی سازه فولادی برای بررسی خسارت لرزه ای سازه در طول عمر سازه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
56 تحلیلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شهرهای کوچک مطالعه موردی: شهر میرآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
57 تحلیلی بر نقش فاکتورهای انسانی مؤثر در بروز تصادفات جاده ای از دیدگاه رانندگان نمونه مورد مطالعه (تصادفات محور سردشت پیرانشهر در استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
58 تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
59 تعیین شدت و وسعت خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد پانزده خرداد – قم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
60 تعیین شدت و وسعت خشکسالی وتاثیرآن بر وضعیت منابع آبهای سطحی (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد 15 خرداد قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
61 تعیین معادله بهینه دبی - رسوب سالانه درایستگاه هیدرومتری پل دوآب شازند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
62 جداسازی جدایه های بومی باکتری Bacillus Thuringiensis از خاک باغات انگور شهرستان سلماس و ارزیابی سمیت آن بر روی لارو و حشرات کامل Tribolium castaneum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
63 جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی بمنظور تقویت بانک ژن منابع طبیعی کشور (اجرای فاز دوم طرح در استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
64 درک پرستاران ازفضای دانش آفرینی دربالین براساس یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
65 رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با افشاء اختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
66 رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب و کار با استفاده از اعداد فازی، مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره (2) اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
67 ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی ادکا
68 سازمانی: رویکردی برای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
69 سیستم مدیریت نام تجاری در شرکت های B2B (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
70 شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی درسیلاب و برآورد دقیق دبی های سیلابی درحوضه های مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
71 شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر جذب مشتری با استفاده از تکنیکهای MADM مطالعه موردی: بانک مسکن استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
72 طبقه بندی انواع ریسک های گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
73 کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره مکانی SMCE درارزیابی مکان احداث بندهای خشکه چین درحوضه قورچای رامیان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
74 کاربرد مولفه های سواد اطلاعاتی در مدیریت دانش سازمان ها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
75 گروه بندی زیرحوزه های آبخیزازنظرسیلاب باتوجه بهعوامل فیزیوگرافی درمناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
76 لزوم به کار گیری حسابداری تعهدی در شرکتهای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
77 محافظه کاری و افشا اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
78 مدلسازی عددی تراوش وبررسی کارایی پرده تزریق سد خاکی به کمک روش المان محدود و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق مطالعه موردی سد زنوز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 مدیریت دانش فرایندها در زنجیره فرایندهای ارائه خدمات ( مطالعه موردی واحد پشتیبانی فنی و شبکه یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
80 مدیریت و پتانسیل یابی منابع آب حوزه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: کریت طبس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
81 مروری بر دستورالعملهای معتبر دنیا در زمینه طراحی عملکردی در مقایسه با دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
82 مروری بر مبانی نظری افشا اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
83 مروری بر مبانی نظری محافظه کاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
84 مروری بر مدل های محاسبه هزینه سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
85 مسمومیت با سرب در طوطی خاکستری آفریقائی ( کاسکو) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
86 مطالعه اثر واکسن ا یمونوکامپلکس گامبورو به روش تزریق زیرجلدی درجوجه ها ی گوشتی تجاری یک روزه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
87 مطالعه اثر واکسن ا یمونوکامپلکس گامبورو به روش تزریق زیرجلدی درجوجه ها ی گوشتی تجاری یک روزه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
88 مطالعه و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
89 معرفی برخی از ناجوربالان (Heteroptera) شهرستان مرند در شرایط اقلیمی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
90 معرفی روشهای سنتی استحصال آب برای شرب و کشاورزی و حفظ آبخیز (مطالعه موردی حاصل از آنالیز داده های اقتصادی و اجتماعی درحوزه ابخیز دره گپ گناوه) (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
91 مفهوم هزینه سرمایه، انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
92 مقایسه رسوبزایی و رواناب در رخسارههای فرسایشی سطحی و شیاری بر اثر تغییرات شیب و شدت بارش در حوضه آبخیز تنگاب سمیرم با استفاده از دستگاه بارانساز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
93 مقایسه و ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در قسمتی از حوزه شهری مسجد سلیمان در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
94 موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
95 نقش اطلاع رسانی موثر در مدیریت اراضی، فرسایش خاک و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
96 نقش امیدواری مدیران به عنوان مزیت رقابتی در بهبود عملکرد در سازمان (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
97 نگرش و ادراک منابع ریسک پرواربندان گوسفند شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
98 نگرش و ادراک منابع ریسک گاوداران شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
99 نگرش و ادراک منابع ریسک مرغداران شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
100 نگرشی براهمیت جنگلها و مراتع در محیط زیست و تاثیر آنها در اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
101 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
102 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
103 هوش اجتماعی مدیران و عملکرد مالی بانک (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه