آقای دکتر محمدحسن آیت اللهی

دکتر محمدحسن آیت اللهی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

آقای دکتر محمدحسن آیت اللهی

Dr. Mohammadhasan Ayatolahi

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن آیت اللهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایلام، ایلام دی 1394