آقای دکتر تقی اخوان نیاکی

دکتر تقی اخوان نیاکی استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر تقی اخوان نیاکی

Dr. Taghi Akhavan Niaki

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تقی اخوان نیاکی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تقی اخوان نیاکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین همایش ملی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد ساوه، ساوه بهمن 1394