آقای دکتر حمیدرضا طیبی

دکتر حمیدرضا طیبی ریاست جهاددانشگاهی

آقای دکتر حمیدرضا طیبی

Dr. Hamidreza Tayebi

ریاست جهاددانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا طیبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی تحلیل گردشگری ایران در دوران پسا تحریم مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، تهران بهمن 1394
رئیس کنفرانس یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، تهران اردیبهشت 1395
رئیس شورا دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، تهران اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و تبیین سازمانهای پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پیری عایق های روغن - کاغذ ترانسفورماتورها در تنش حرارتی تسریع یافته " با استفاده از تست های الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی" (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
2 اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
3 اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغنترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
4 بررسی تغییرات خواص عایقی روغن ترانسفورماتور تحت تاثیر تنش حرارتی با استفاده از تست های پیری تسریع یافته (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 بررسی رفتار پیرشدگی عایق سلولز در نقطه مرزی 105 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
6 پیش بینی طول عمر عایق های سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت تحت تاثیرتنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
7 پیشرفت های اخیر در زمینه درایو ماشین های سیستم رانش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
8 تعیین شاخص های روغن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
9 جایگاه تحقیقات کاربردی در صنعت نفت و WTO (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
10 کنترل برداری موتورهای ترکشن موازی تغذیه شده توسط یک اینورتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
11 مدیریت عمر عایق کاغذ در سلولزی تحت تاثیر نقطه داغ 160 درجه سانتیگراد در ترانسفورماتورهای قدرت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
12 مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق