آقای مهندس سید محمودرضا عزیزی

مهندس سید محمودرضا عزیزی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

آقای مهندس سید محمودرضا عزیزی

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.