آقای دکتر حسین زارع

دکتر حسین زارع

آقای دکتر حسین زارع

Dr. Hossein Zare

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین زارع در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه انرژی و محیط زیست ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش تاب آوری گروهی بر مولفه های سلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
2 اثربخشی اصول طراحی آموزشی( 14 اصل چندرسانه ای مرینبور و کستر) بر بارشناختی و یادگیری موضوعات یادگیری در محیط های چندرسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
3 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر بر عملکرد هوش های چندگانه دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
4 ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی وبازدارنده های مشارکت اساتید دانشگاه ها در آموزش مجازی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
5 ارتباط ساختار اجتماعی آموزش، وضعیت اقتصادی–اجتماعی وسرمایه فرهنگی خانواده با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
6 انواع یادگیری الکترونیکی و شکلهای مختلف تعامل درآن (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
7 The tasks of social workers working with children of divorce: A Review (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 1، شماره: 1
8 Validation of the Maria Kovacs Children’s Depression Inventory to Assess Depression among School Children in Afghanistan (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 3
9 برازش الگوی سالم زیستی خود تجزیه ناپذیر در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
10 بررسی اثر مداخله ای تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی کلمات بر یادآوری و بازشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
11 بررسی تاثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریسبر کارآیی آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی ترابط وجودی بدن با نفس پس از مرگ (تناسخ ملکوتی) از منظر مکتب ابن عربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 3، شماره: 6
13 بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (آی پی تی) برای سنجش عزت نفس نا آشکار (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
14 تاثیر آموزش شیوه های برقراری ارتباط صحیح با والدین و فرزندان بر میزان تعارض بین آنها در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
15 تاثیر آموزش مهارت های غلبه بر سهل انگاری بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
16 تاثیر درمان تعدیل سوگیری شناختی بر نشانههای اختلال وسواس- بیاختیاری: مقایسه اثربخشی آن و درمان شناختی رفتاری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
17 تاثیرآموزش دلگرم سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 3، شماره: 1
18 تأثیر تم های موسیقی افسردگی آور و تهدیدزا بریادآوری و برآورد فراوانی محرک های هیجانی و خنثی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
19 حقوق اقلیت های دینی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 7، شماره: 24
20 خستگی شناختی و حل مسائل شناختی: آزمون الگوی اثر تعدیل کننده خوش بینی گرایشی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 42
21 ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
22 مقایسه انواع کارکردهای توجه رانندگان با حادثه و بدون حادثه و ارتباط آن با سن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
23 مقایسه راهبردهای فراشناختی یادگیری، کمال گرایی و انگیختگی شناختی بین رتبه های برتر و سایر داوطلبان امتحانات ورودی سراسری دانشگاهها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
24 مقایسه سبک های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته های کامپیوتر و علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
25 مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در دو گروه افراد افسرده و عادی در میان دانش آموزان دختر تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 10
26 نقش آموزش مهارت حل مساله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 1
27 نقش مولفه های صبر در پیش بینی رویکردهای یادگیری با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
28 یادگیری تلفیقی و تاثیر بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Aluminum Brazing Technique With Al-Cu, As a Filler Material (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران IIAC2014
2 آنالیز بیوشیمی، میکروبیولوژیکی، سیتولوژی مایع شستشوی ریه - نایژه بدست آمده از 18 گربه سالم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 اثربخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و نگرانی تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
4 اثربخشی دوره های اموزش اقدام پژوهی بر خلاقیت فرهنگیان مرودشت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 اثربخشی دوره های اموزش اقدام پژوهی بر خودکارامدی فرهنگیان مرودشت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
6 اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
7 اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمرویی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
8 ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی و بازدارنده های مشارکت اساتید دانشگاهها در آموزش مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک
9 ارزیابی جریان آب ورودی به تونل ها به روش تانسور نفوذپذیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
10 ارزیابی جریان آب ورودی به تونلها به روش تانسور نفوذپذیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
11 استراتژی های بازاریابی بین الملل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
12 استراتژی های بازاریابی بین الملل با رویکرد عملکرد مالی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 استراتژی های بازاریابی بین الملل در ارتقاء عملکرد مالی با رویکرد تولید و جذب سرمایه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 استراتژی های بازاریابی بین الملل در ارتقاء عملکرد مالی با رویکرد قراردادهای صادراتی و مدیریتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 استفاده از ضایعات کاه کلزا به عنوان یک پسماند کشاورزی در تولید تخته خرده چوب (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 استفاده از مدیریت دانش در کاهش تلفات شهرستان بردسیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
17 امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم شهرستان ابرکوه با استفاده از مدل تحلیلی SOWT و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
18 Fabrication of a Glucose Nanobiosensor based on Silver Nanoparticles and Glucose Oxidase-Chitosan Matrix (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
19 INVESTIGATION OF THE CURRENT POTENTIAL TODEVELOPMENT OF E-COMMERCE AT PORTS (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
20 REMOVAL OF ZINC FROM WASTEWATER USING DRIED ACTIVATED SLUDGE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
21 What is the most appropriate way to teach people with ADHD? (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
22 بررسی اثر بخشی درمان یکپارچه نگر بر کاهش احساس گناه زنان مطلقه بین 30 تا 40 سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
23 بررسی اثر زهکشی بر پایدارسازی دیوارههای نهایی معدن گلگهر برمبنای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی اثربخشی آموزش هوش فضایی بر افزایش خودکارآمدی وانگیزش پیشرفت در دانش آموزان رشته علوم انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
25 بررسی اثربخشی درمان یکپارچه نگر بر خودبخشودگی در زنان مطلقه بین 30 تا 40 سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
26 بررسی ارتباط سبکهای تصمیم گیری وادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 بررسی ایزوترم و سینتیک جذب زیستی یون نیکل توسط زیست جاذب پادینا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
28 بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر دانش وعملکرد کارکنان با نقش واسطه ای توانمندسازی درسازمان زندان عادل آبادشهر شیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
29 بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات ژئومکانیکی سنگهای ناحیه معدن شماره 1 گل گهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
30 بررسی تاثیر سفر زیارتی بر بهبود سلامت روان و شادکامی مدیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
31 بررسی تاثیر کود دامی برجذب روی و مس به وسیله گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
32 بررسی تاثیر گچ برجذب روی و مس به وسیله گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
33 بررسی تطبیقی و واژه شناختی خرد در سنت های خرد غربی، شرقی و اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
34 بررسی رابط بین راهبردهای یادگیری و درک مطلب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
35 بررسی رابطه بین خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
36 بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبکهای مدیریت تعارض درکارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
37 بررسی رابطه ی مدیریت مسیرشغلی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استانآذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
38 بررسی روند طراحی شناور تندرو هیدروفویلی و ارائه نمونه ساخته شده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
39 بررسی ملاحظات طراحی شناورهای تندرو هیدروفویلی دو بدنه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
40 بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسأله و طرحواره درمانی بر ترس از موفقیت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
41 بررسی نظریه نقطه خازن لمسی و نشت NRI خازن و نقش میدان تغذیه الکترومغناطیسی در قلم های S-pen به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
42 بررسی نقش مدیریت در شرایط تحریم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
43 بررسی و تشریح کلی اتصالات کاربردی در صنعت مبلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
44 بررسی و مقایسه مبانی سبک زندگی در اسلام و غرب (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
45 بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون سرسختی و بررسی تفاوتهای آن در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
46 پرورش تفکر انتقادی از طریق آموزش الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
47 پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان پزشکی براساس سخت رویی و سبک های مقابله با استرس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
48 تاثیر آنیزوتروپی مقاومت بر نسبت تنشهای اصلی شیستهای محدوده معدن شماره 1 گل گهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین
49 تاثیر برآمدگی بالشتک درافت انرژی جریان روی سدهای لاستیکی درحالت پرش آزاد (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
50 تاثیر زمان یادگیری صبح، ظهر، عصر بر روی حافظه غیرمعکوس عددی دانش آموزان ابتدایی در سال تحصیلی 1396-97 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
51 تاثیر زمان یادگیری صبح، ظهر، عصر بر روی حافظه معکوس عددی دانش آموزان ابتدایی در سال تحصیلی 1396-97 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
52 تاثیر نسبت حجمی سنگدانه ها بر رفتار مقاومتی آبرفتهای درشت دانه، موردمطالعاتی معدن شماره یک گل گهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
53 تأثیر ادراک ریسک بر سبک تصمیم گیری دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
54 تشکیل کانی های زیست محیطی از باطله های معادن زغال سنگ جوزچال، استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
55 تصفیه آب آلوده به سرب با استفاده از جاذب زیست پلیمری کیتوسان/پلی آنیلین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
56 تعیین توزیعهای آماری حاکم بر ویژگیهای ناپیوستگی ها با استفاده ازنرمافزار @Risk مورد مطالعاتی: معدن شماره 1 گل گهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
57 تغییرات رفتاری ناشی از مسمومیت های غذایی در دامهای کوچک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
58 جذب زیستی یون نیکل از محلول آبی با استفاده از جلبک قهوه ای پادینا (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
59 رابطه سبک های تفکر با خلاقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
60 ساخت و اعتبار یابی برنامه رایانه ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
61 طراحی بهینه سازی مبدل گرمایی جهت تبادل گرمادر فرهای پخت با روش الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن
62 طراحی لیزر پیوسته Nd:YAG دمش دیودی از پهلو باتوان و بازده بالا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
63 مرور توصیفی مهارتهای اساتید برای ارائه آموزش مجازی و بررسی سطح توانمندی اساتید دانشگاه اصفهان در ارتباط با این مهارتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
64 مزایای روانی متقابل بین انسان و حیوانات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
65 مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط ساقه کلزا و خرده چوب صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
66 مقایسه افت انرژی جریان روی سدهای لاستیکی در حالت پرش آزاد و مستغرق با تغییر در ارتفاع بالشتک کف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
67 مقایسه ناپیوستگیهای برداشت شده از گمانه های جهت دار با استفاده از نرم افزارMATLAB : مطالعه موردی معدن شماره 1 گل گهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 مقایسه ی عزت نفس و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبای با افراد غیر متقاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
69 مقیاس AQIP ابزاری برای تغییر و بهبود کیفیت آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
70 نقش بهبود کیفیت آموزش عالی در تعالی سازمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
71 نقش روابط اجتماعی معلم-دانش آموز در پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی