آقای دکتر جمشید پژویان

دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر جمشید پژویان

Dr. Jamshid Pazhoyan

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جمشید پژویان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه مهارت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 8
2 اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درونزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
3 برآورد تابع تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
5 تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر پایه های مختلف مالیاتی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
6 قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 6
7 مقایسه کارایی نسبی مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهادبا مکانیزم قیمت تسویه کننده بازار در بازارهای برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11