آقای مهندس بابک بادامی

مهندس بابک بادامی مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین

آقای مهندس بابک بادامی

Babak Badami

مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس بابک بادامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی شرکت علم و صنعت طلوع فرزین، همدان مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان تیر 1393