آقای دکتر میرمظفر فلاح چای

دکتر میرمظفر فلاح چای

آقای دکتر میرمظفر فلاح چای

Dr. Mirmozafar Falahchay

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرمظفر فلاح چای در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان اسفند 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شکل زمین و جهت روی مشخصه های کمی و کیفی درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل های دشت لاله اندیمشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
2 برآورد بیوماس برگ درختان راش خزری در جنگلهای شرق گیلان مطالعه موردی: جنگلهای سری 2 گمبل لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
3 برآورد بیوماس برگ درختان راش خزری در فصل بهار با استفاده از داده های سنجنده LISSIII ماهواره P6 IRS- در جنگلهای سری 2 گمبل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
4 بررسی اثر آتشسوزی بر غنای گونهای پستانداران پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
5 بررسی اثرات آتش سوزی برشاخص فراوانی پستانداران؛مطالعه موردی پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی اثرات ارتفاع از سطح دریا و جاده های جنگلی بر تنوع زادآوری گونه های چوبی (مطالعه موردی : سری سیزده جنگل گلندرود مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
7 بررسی تجدید حیات طبیعی گونه سفید پلت Populus caspica و تاثیرخصوصیات خاک بر روی آن مطالعه موردی: جنگل های جلگه ای شرق گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
8 بررسی توان برخی از توزیع های آماری جهت برازش قطر و ارتفاع درختان سفید پلت Populus caspica در ذخیره گاه صفرابسته آستانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی و مقایسه تنوع گونه های چوبی در دو منطقه مدیریت شده و مدیریت نشده درجنگل های شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 کاربرد مدلهای آماری جهت برازش مشخصه های کمی گیاهان چوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 مطالعه برازش قطر گونه شمشاد با استفاده از برخی توزیعهای احتمالات مطالعه موردی:ذخیره گاه جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 مقایسه تنوع گونه های درختی در دو توده طبیعی و جنگل کاری شده زربین مطالعه موردی : منطقه رشته رود رودبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار