خانم دکتر رضوان حجازی

دکتر رضوان حجازی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

خانم دکتر رضوان حجازی

Dr. Rezvan Hejazi

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر رضوان حجازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of profitability on the Intellectual Capital Disclosure in listed Companies in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 5
2 Stock Exchange: Intellectual Capital Disclosure and Profitability (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 7
3 پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
4 تاثیر حجم مبنا بر تسریع نوسانات قیمت سهام و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان محور، تعدیل شده با منطق فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
2 ارتباط بین عناصر بنیادی حسابداری و پاداش مدیران در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
3 ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای بیمه با استفاده از کارت ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بورس، بانک، بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
4 استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی کامل راهی به سوی افزایش شفافیت دستگاههای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
5 اندازه گیری سرمایه فکری با ارقام مالی و بررسی تاثیر آن بر سودآوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
6 بررسی اثرپوشش رسانه ای برمشارکت دربازار بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
7 بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت ارشد شرکت با ریسک نکول آتی ورشد فروش شرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی ارزش منابع انسانی در بانک تجارت ایران با استفاده از مذل منتخب حسابذاری منابع انسانی ورابطه ارزش بذست آمذه با معیارهای سودآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
9 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روش های محاسباتی (شبکه عصبی فازی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
10 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای کلاسیک سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
11 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای محاسباتی (شبکه عصبی مصنوعی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
12 بررسی تاثیر شاخص قدرت مالی بر بدهی های بانکی شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
13 بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و تعهدی بر بیش (کم) سرمایه گذاری در شرکت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
16 بررسی تاثیرنوسانات مخارج سرمایه ای بربهره وری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
17 بررسی تأثیر رونق اقتصادی و تغییرات در فروش بر میزان چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
18 بررسی تأثیر سرمایه های انسانی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
19 بررسی تأثیر نوسانات مخارج سرمایه ای بر عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
20 بررسی رابطه آگاهی مدیران سطح بخش ها از صورت مالی با سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
21 بررسی رابطه تجدیدارائه سودوزیان انباشته بامولفه های حاکمیت شرکتی وحسابرسدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
22 بررسی رابطه ترکیب هیات مدیره و نرخ موثرمالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
23 بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم های مدیریت هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
24 بررسی عوامل مؤثر بر ریسک عملیاتی در بانکهای مورد مطالعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
25 بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم هزینه یابی شرکت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
26 بررسی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی مبتنی بر روش امتیازی متوازن:نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
27 بررسی و تعیین عوامل موثر شاخصهای حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
28 بکارگیری روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در آزمایشگاه کلینیک درمانی امام علی (ع) دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
29 تاثیر تغییرات سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
30 تغییر بنیادین در نحوه ارائه صورتهای مالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
31 تمکین مالیاتی شرکت ها، پذیرش مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
32 حسابداری از نگاهی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
33 رابطه تکانه های لیمت نفت و تغییرات شاخص کل در بورس اوراق بهادار کشور های صادرکننده نفت اوپک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
34 رابطه ضوابط اخلاق حرفه ای حسابداری با آموزش های دانشگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
35 رابطه همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
36 سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی کامل و قابلیت اتکای بهای تمام شده در دستگاههای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
37 شناسایی و اولویت بندی لزوم اجرای موارد افتراق استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به روش ویکور فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم
38 کایزن ابزاری جهت مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
39 محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
40 نقش حسابداری مدیریت در افزایش تولید ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
41 نگاهی برنیازمندیهای آموزش حسابداری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
42 هزینه یابی کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری