آقای دکتر مهدی بشکوه

دکتر مهدی بشکوه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

آقای دکتر مهدی بشکوه

Dr. Mahdi Beshkoh

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی بشکوه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران ، دی 1348

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
2 تاثیر مکانیزمهای راهبری شرکتی و انواع مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
2 بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و ارتباطات سیاسی با ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
3 بررسی ارتباط بین تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
4 بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکت و کیفیت حسابرس باکیفیت سود و بازده آتی سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 بررسی ارتباط هموار سازی سود با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
6 بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار ورقابت بازار بر مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر انحراف از ساختار سرمایه بهینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
8 بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سیاست های انتخابی سرمایه در گردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
9 بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و محافظهکاری حسابداری : با رویکردی نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
10 بررسی تاثیر هزینه یابی تاریخی بر مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با سیاست بدهی (اهرم شرکت) با تأکید بر ارزش دفتری دارایی ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
12 بررسی رابطه بین سطح تحصیلات اعضای هیات مدیره و اندازه هیات مدیره با کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
13 بررسی رابطه بین سیاست های منابع مالی و سودآوری دربازارسرمایه ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
14 بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و سایر ویژگی های شرکت با کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
15 بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش سرمایه گذاران نهادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
16 بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان مستقل مقایسه موردی برای شرکتهای گروه مپنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
17 بررسی و ارزیابی نقش تخصص حسابرس در کاهش مدیریت سود حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
18 بررسی واکنش بازار به مدیریت سود واقعی با تاکید بر مراحل چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
19 تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
20 تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
21 تاثیر دوره تصدی حسابرس بر مدیریت سود واقعی و حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
22 تاثیر شاخص های حاکمیت شرکتی بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت ها با استفاده ازروش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
23 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام: با رویکرد ارزش بازار و ارزش دفتری Cscore1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
24 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام: با رویکرد اقلام تعهدی عملیاتی Cscore2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
25 تاثیز عناصز سزمایه فکزی بز عملکزد مالی و عملیاتی شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 تأثیر نقدشوندگی سهام بر کوتاه نگری مدیریتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
27 تفاوت انتظارات ذینفعان درباره تناسب ارزیابی ریسک مالی شرکت توسط حسابرسان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری
28 چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام؛ با تاکید بر نقش ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر وعملکرد بهتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
29 چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام؛ با تاکید بر نقش دستکاری سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
30 رابطه بین نظام راهبری هیات مدیره با محدودیت های مالی و سطح نگهداشت وجه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
31 رابطه توانایی مدیریت و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
32 ساختار سازمانی، هزینه های نمایندگی، و کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
33 سرمایهسرمایهفکری فکری محاسبه شده براساس براساس ضریب ارزش افزوده فکری VAIIC در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها بر هابر ارزش شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
34 فرااطمینانی مدیر و حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
35 مدیریت سود واقعی، توانایی مدیران و عملکرد آتی شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
36 مطالعه رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی و گزارش حسابرس درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
37 مقاله بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با سیاست بدهی با تاکید بر ارزش بازار سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
38 نقش سیاست تقسیم سود در مدیریت درآمد واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس واوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
39 ویژگی های بنیادین بدهی:رویکردی نوین بر مفهوم تعهدات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت