خانم دکتر مریم خادم جیفرودی

دکتر مریم خادم جیفرودی کارشناس - دانشکده مهندسی عمران

خانم دکتر مریم خادم جیفرودی

Dr. Maryam Khadem

کارشناس - دانشکده مهندسی عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مریم خادم جیفرودی در مجلات و ژورنالها