آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی

دکتر علی اصغر اعلم الهدی ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف

آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی

Dr. َAliasghar Alamolhoda

ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری های نوین غذایی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پایش آب کندانس وبه کارگیری آن در واحد بویلر کشت و صنعت حکیم فارابی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
2 سنجش میزان ترکیبات BTEX در اتوبوس ها و ایستگاه های انتخابی خط یک سامانه BRT در محدوده طرح ترافیک شهر تهران در نیمه ی دوم سال 1394 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 سنجش میزان ترکیبات BTEX در اتوبوس ها و ایستگاه های انتخابی خط یک سامانهBRT در محدوده طرح ترافیک شهر تهران در نیمه ی دوم سال 1394 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 کاربرد و ارزیابی مدل فرسایشRUSLE در حوزه آبخیز جاجرود (رودک) به کمکG.I.S (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست