خانم دکتر بنفشه احمدی لاری

دکتر بنفشه احمدی لاری دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

خانم دکتر بنفشه احمدی لاری

Dr. Banafsheh Ahmadi Lari

دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر بنفشه احمدی لاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیدوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر