آقای دکتر غلامرضا حجتی

دکتر غلامرضا حجتی ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)

آقای دکتر غلامرضا حجتی

Dr. Gholamreza Hojati

ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا حجتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا حجتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی- دانشگاه تبریز و شرکت ارتباطات صنعت قلم فراهزاره بیستون، تبریز خرداد 1395