آقای مهندس حامد جمشیدی

مهندس حامد جمشیدی سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

آقای مهندس حامد جمشیدی

Hamed Jamshidi

سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حامد جمشیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی ، دی 1348

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با EPBمطالعهی موردی: تونلهای متروی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی مبتنی بر سیستم های فازی عصبی تطبیقی جهت افزایش دقتانتخاب ترکیبی بهینه سرویس ها در معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
2 ارزیابی مشارکت های مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی محله مصوری شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
3 Investigations and Analysis of Cross-Passage between Subway Twin Tunnels: Case Study Shiraz Subway Twin Tunnels (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
4 Multi Layer Perceptron Networks for Streamflow Forecasting (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب
5 power -law correlation and artificial neural network modeling of pulsating heat pipe (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 RDI as the appropriate index of drought monitoring system in water resources management in Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب
7 The Effects of Nonlinear Bearings, Gyroscopic moment and Dependency of Stiffness and Damping Coefficients on Viibration Analysis of rotor systems (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی اثر پارامترهای فرآیند بر خواص مکانیکی اتصال لبه رویهم جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی اثرات زاویه انحراف ابزار بر خواص مکانیکی اتصال لبه رویهم جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تاثیر عبور تونل های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یک متروی شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
11 بررسی تأثیرات گذر تونل های قطار شهری شیراز از زیر پل غدیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
12 بررسی تجربی عملکرد لوله حرارتی نوسانی با نانو سیالات آب-نقرهو آب-اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
13 بررسی تجربی عملکرد لوله حرارتی نوسانی با نانوسیال نقره (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی تجربی عملکرد لوله های حرارتی نوسانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 بررسی تجربی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی لوله حرارتی نوسانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی تغییرات در مقاومت، خواص وبار وارد بر نگهداری به کمک ریاضیات فازی درتعیین پارامترهای ژئو مکانیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
17 بررسی حرکت نوسانی در لوله حرارتی نوسانی U شکل و پارامترهای وابسته (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 بررسی خاستگاه وتعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تحلیل تنشها وارائه طرح نگهداری تونل انتقال آب سد چم شیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی عدی عملکرد حرارتی لوله حرارتی نوسانی U شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 بررسی عملکرد تجربی موتورهای احتراق داخلی پرنده های بدون سرنشین کوچک و بدست آوردن رابطه توان خروجی با ابعاد آنها (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
21 بررسی کالبد فضایی ، سازه ای و تزیینات امامزاده های استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
22 بررسی و مقایسه شاخص‌های خشکسالی SPI و RDI در ایستگاه‌های منتخب سینوپتیک کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
23 بررسی ویژگی‌های شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی هواشناسی با شاخص‌های SPI و RDI در ایستگاههای منتخب سینوپتیک کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
24 پیش بینی فرکانسهای خشکسالی براساس شاخصهای RDI,SPI با استفاده از شبکه های پرسپترون چند لایه مطالعه موردی: ایستگاههای سینوپتیک استان سمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 تحلیل ساختاری وگوه ای تونل انتقال آب سد چم شیر و ارائه طرح نگهداری گوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
26 تحلیل سه بعدی فشار پایداری جبهه تونل در ماشینهای EPM TBM مطالعه موردی: تونل های دوقلوی متروی شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 تخمین دبی آب ورودی به تونل در توده سنگ های درزه دار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
28 تخمین نفوذپذیری توده سنگهای درزه دار با توجه به مطالعات اکتشافی (مطالعه موردی: تونل انتقال آب انوج به قمرود) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
29 دستورات تعویق مراقبتی در پیشگیری ازتکرار جرم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
30 روش نوین گذر TBM های سپردار از فضای باز (مطالعه موردی: TBMهای متروی شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
31 مدلسازی عملکرد حرارتی لوله حرارتی نوسانی با استفاده از اعداد بدون بعد و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
32 مطالعه عددی ا ندرکنش لوله و خاک تحت اثر گسل امتداد لغز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
33 مفاهیم معماری جدید ساختمان های سبز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم