آقای دکتر ابراهیم افضلی فر

دکتر ابراهیم افضلی فر ریاست دانشگاه سما

آقای دکتر ابراهیم افضلی فر

Dr. Ebrahim Afzalifar

ریاست دانشگاه سما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم افضلی فر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی کشور، اردبیل مرداد 1395