آقای مهندس ابراهیم کریم خانی

مهندس ابراهیم کریم خانی فرمانده انتظامی استان اردبیل

آقای مهندس ابراهیم کریم خانی

Ebrahim Karimkhani

فرمانده انتظامی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس ابراهیم کریم خانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی کشور، اردبیل مرداد 1395