آقای دکتر سید سعید احد زاده

دکتر سید سعید احد زاده رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت

آقای دکتر سید سعید احد زاده

Dr. Seyedsaeid Ahadzadeh

رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید سعید احد زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی کشور، اردبیل مرداد 1395