آقای رضوان باقلاچی

رضوان باقلاچی کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل

آقای رضوان باقلاچی

Rezvan Baghlachi

کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رضوان باقلاچی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی کشور، اردبیل مرداد 1395