آقای حسن کیان

حسن کیان رئیس آژانس بین المللی استعدادیابی ، پدر استعداد یابی کودکان و نوجوانان ایران

آقای حسن کیان

Hasan Kian

رئیس آژانس بین المللی استعدادیابی ، پدر استعداد یابی کودکان و نوجوانان ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسن کیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی دانشگاه تربت حیدریه، مشهد بهمن 1394
دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی دانشگاه تربت حیدریه، مشهد-تربت حیدریه شهریور 1395