آقای دکتر رضامراد صحرائی

دکتر رضامراد صحرائی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر رضامراد صحرائی

Dr. Rezamorad Sahraii

دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضامراد صحرائی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه علم زبان
هیات تحریریهدوفصلنامه علم زبان

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضامراد صحرائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش بین المللی فناوریهای نوین در علوم انسانی موسسه هدایت فرهیختگان جوان، تهران آبان 1395