خانم دکتر معصومه ابتکار

دکتر معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست

خانم دکتر معصومه ابتکار

Dr. Masomeh Ebtekar

رییس سازمان حفاظت محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر معصومه ابتکار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز اسفند 1394